Mezzala là roles mới của FM18, đòi hỏi cả 2 cột nên rất ít cầu thủ đáp ứng được

Chỉ số Key >= 11
Chỉ số Preferable >=11


Lọc được đúng 6 cầu thủ nếu chỉ số >=12 nên mình giảm xuống 11Download
http://www.fshare.vn/file/JPNU4Q42NRPZ