Quyết định ban nick Nistelrooy 3 ngày vì tội pót xxx lên shoutbox.đề nghị bạn lần sau o nên làm như vậy.
lý do:
http://www.tamtay.vn/files/sangbk/ph...08_07_12/1.jpg