Vagner Love của em mùa 2010/2011 vô địch ngoại hạng cũng mới ghi được 3x bàn thôi, cái này lên 75