ai có thể chỉ giáo cho mình cách set từng cầu thủ theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với
GK
DL DC DC DR

MC MC MC

AML AMR
FC/ST

Chủ đề tương tự: