bài viết của bạn thật hay và rất hữu ích thanks Maradola