Nay Epic có coupon sale 33% nên mình qua bên đó xúc, nhưng có vấn đề về thay đổi đường dẫn để load face và logo packs thì mình ko biết thay đổi kiểu gì, có ae nào biết thì chỉ mình với