Như tiêu đề đã viết thì có ai tốt bụng thì tải giúp mình
Bởi vì tài khoản mới nên mình không gửi link được mong các bạn thông cảm:

British legends
Holland Legends
Argentina Legends
Italy Legends
Scandinavia Legends
Portugal Football Legends
Spanish Football Legends
Czech Football Legends
Brazilian Football Legends 2.0
Smaller Footballing Euro Nations Legends
German Football Stars

MÌNH XIN CẢM ƠN!