CHo mình hỏi, điểm PA ở cầu thủ trẻ có thay đổi không? Hay sẽ là điểm cố định! Mình hỏi FM23 ạ