Tình hình là FM 23 ra rồi mà mình chưa có điều kiện mua chơi nên vẫn chơi FM 22. Cần ai đó ko còn sử dụng Key fmrte 22 nữa sang nhượng lại cho mình với ạ. 0935638868