Bộ tact gồm 5
1 - Home sân nhà https://www.mediafire.com/file/c62ux...Start.fmf/file
2 - Away sân khách https://www.mediafire.com/file/a7imo...Start.fmf/file
3 - low : dùng khi dẫn trước https://www.mediafire.com/file/9ajoz...G.low.fmf/file
4 - low-TW : dùng khi dẫn trước và cuối giờ https://www.mediafire.com/file/0ha9v...ow-TW.fmf/file
5 - mid-block dùng khi bị quá áp đảo sân khách https://www.mediafire.com/file/3s2wx...y.B1G.fmf/file