Máy mình đang chơi bị bị out ra ngoài. Thoát ra vào lại thì cứ đến đoạn ý là bị out. Có anh em nào biết hướng dẫn mình cách fix. Thanks!!!