bác nào có tactic cho đội tầm trug ko ạ? chô em xin với