Ai giúp mik với . Mik cài chuyển nhượng mới với giải việt nam vào chỗ editor data trong fm2020 rồi nhưng xong vào game thì lại không hiện là bị lsao ạ