Mình định tạo đội bóng có nhiều cầu thủ cây nhà lá vườn ở FM 2008.Do đó cần FM resource archiver 2008, đã tìm hết diễn đàn nhưng link die.
Bạn nào có resource archiver 2008 cho mình xin.
Thanks.