Khi newgame nên cố gắng chọn những giải đấu này để có những newgens tốt từ hệ thống ranking của game.

- Normal 16 Leagues : tối thiểu nên có
- 21 Leagues : bổ sung thêm từ 16L
- Best 24 Leagues : nên lựa chọn, tối ưu.
- Best 32 Leagues : đầy đủ, thời gian load chậm hơn.Những giải đấu không có trong list nghĩa là tỉ lệ ra newgens với PA tốt rất thấp, không đáng để add gây nặng máy.