Mình tìm list các coaches ngon mà vào game tìm ko thấy, mấy bản trc cũng bị cơ mà bản này nó ko thấy quá nửa.
Cầu thủ thì thêm data các khu vực đầu game còn coaches thì làm sao nhỉ. Ai biết chỉ giúp mình.Thanks....