FMVN Funny Database - 20
Sau nhiều đêm quần quại quay tay, bé Sam mu to, cũng xuất ra bản FMVN Funny Database.

Thay đổi:
  • Fantasy League ++
  • Cầu thủ có PA -75, 120~150
  • Buff chỉ số cho một số CLB ở Viet Premier League
  • Buff VN Youth Rating lên 135
  • Nhiều lắm không nhớDownload: https://bit.ly/3bCwOZ7
Cài đặt:
  1. Tải về
  2. Chép vào C:\\Users\<Username>\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2020\Editors
  3. New Game, tick chọn FMVN-Funny Database
  4. Tick chọn Add player to playable team khi chọn đội
  5. >>Phá đảo thế giớiNote: Chỉ dùng cho Database 20.3GLHF,
FMVN