Hướng Dẫn Cài Đặt Graphic FM


Bước 1: Download graphic: https://fm-vn.com/diendan/forumdispl...-2020-Download

Bước 2: Khi đã down xong graphic, chỉ cần giải nén bỏ vào folder tương ứng trong graphics với đường dẫn (lưu ý graphics, logos, faces, kits đều có "s")
Mã:
C:\Users\<Your PC User>\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2020\graphics
Ví dụ:


Bước 3: Vào game, chọn Preferences vào xóa cache, reload như hình(Phím tắt Shift + r)
Bonus:

Nếu như ổ C của máy tính bạn để tài liệu học tập tiếng Nhật nhiều quá, bạn muốn di chuyển folder FM ra ổ khác thì chỉ cần Cut qua ổ khác, sau đó cài như sau


- Go into Steam and right-click on the game.
- Select 'Properties'
- Click 'Set Launch Options...'
- Copy the following into the dialogue box: --user_data_location="path"
- In the <path> section, enter the exact path you wish the folder to be generated (ie D:\Users\ etc)

https://community.sigames.com/faq/fo...-mPhhmB1xKyi10
Ví dụ:GLHF,
Sunliang