Football Manager 2020 Demo là phiên bản đầy đủ giống như bản chính thức Football Manager 2020, hạn chế duy nhất là chỉ chơi được 1/2 mùa giải đầu tiên. Đây là cách để bạn có thể trải nghiệm game gần như hoàn hảo, và kiểm tra xem cấu hình máy có đủ khả năng chơi FM20 hay không.

Bước 1 : Tải và cài đặt steam https://store.steampowered.com/about..._global-header
Bước 2 : add FM20 Demo https://store.steampowered.com/app/1..._Manager_2020/. Cài đặt và chơi bình thường.