Bác check mess fb giúp mình ạ. FB Van Vo. Cảm ơn bạn