Bộ backup (bộ cài game share) : ngày 27/03/2020
Link download : https://drive.google.com/open?id=161...EyRQEkUtGzRWXG hoặc https://mega.nz/#!wQgl1ZAI!g6qia_ZxR...96T6A1uueOkzDc