Mọi người giúp chỉ xoá head coach khác trong game khi chơi online không?

Acc có cài pass.
Cảm ơn