Giấc mơ WC của người Việt đã thành hiện thực và hơn thế nữa ...