Tình hình là mình đang chơi 18.3.3, nhưng sao 1 lần xóa đi, cài lại thì bị nhảy xuống 18.3.0, mà tìm mãi không thấy đâu có bản 18.3.3. Bác nào còn cho mình xin với ạ. Mình cảm ơn nhé