Cho mình hỏi có bản việt hóa có phần bình luận trận đấu k?