1- Down về cho vào thư mục Documents > Sports Interactive > Football Manager 2019 > Editor Data
2- New game mới, mục Database, chọn file vừa down về.

Download
https://mega.nz/#!UFhnkIZa!kxZzaYR0i...krFx_5boeijc6o