FM19 Demo là cách tốt nhất để bạn thử cấu hình máy, và bạn có thể chơi nửa mùa giải. File save Demo có thể dùng tiếp tục ở bản đầy đủ.

Để chơi bản Demo

- Down steam, cài đặt và tạo tài khoản https://store.steampowered.com/about/
- Add FM19 Demo steam://install/872860, cài và chơi bình thường


Bản Demo có đầy đủ các tính năng của bản chính thức.