Đây là shortlist các thủ môn có PA từ 140 trở lên và mình đã loại bỏ những cái tên quá khủng ( không hoặc rất khó mua ) như De Gea, Kepa, A.Becker..... Những thủ môn này là có thể mua được, tuỳ vào rep clb của bạn và quỹ chuyển nhượng cho phép.

1 vài ví dụ


Link shortlist
https://mega.nz/#!dRQ3iYDQ!blxQfm-mc...mxV-CmO4gFw6dc