cho hỏi là mình đã tạo đúng đường dẫn như trên nhưng không hiểu sao vào game reload skin mãi ko hiện lên faces hay logos các thứ

Documents\Sports Interactive\Football Manager 2019\graphics\logos