Trích dẫn Trích dẫn bài viết của nguyenma Bài viết
có ai dùng thử con hàng upamecano chưa nhìn kinh phết như kiểu zouma ngày trước nhưng cao có 185cm
khủng từ bé rồi