Bác ơi cho hỏi bản update chuyển nhượng thì nên dùng bản của FM Inside hay Update by pr0 + FMTU thế, hỏi bên kia mà méo thấy ông nào trả lời hết, diễn đàn vắng teo @[email protected]

E đang muốn chơi bản update chuyển nhượng mới nhất mà ko biết bản nào uy tín.

Với lại các bác cho hỏi nó chỉ cập nhật chuyển nhượng thôi ah, có thay đổi chỉ số không thế vì Fan làm thì chỉ số sẽ éo chuẩn lắm