Thích Ozil lắm nhưng chưa bao giờ dùng hiệu quả con hàng này. Vẫn là bài toán quá khó với e hiện nay nên lại mò lên diễn đàn nhờ giúp đỡ
E đang cầm Arsenal, mùa 2, bổ sung đáng kể nhất là Dybala thôi ạ. Nhưng e sẽ mua cả thế giới để giúp Ozil tỏa sáng
Xin các tiền bối cho e lời khuyên để xây dựng một hệ thống tối ưu cho Mê chuyền