Tact này yêu cầu 2 Windback tốt để gây đột biến, ngoài ra CM Attack chơi sáng tạo nên có thể dùng các AP để đá vị trí này.

Tiền đạo phải đá DLF nên có thể hình tốt.

Tact có thể áp vô dùng ngay, có thể hiệu quả với đội này nhưng có thể không tốt với đội khác.Download
https://mega.nz/#!VY4jzaJY!yusQ1BcAl...zqhSAM8g90YYIs