Vừa test xong thấy khá ổn. Tact yêu cầu 1 AMC chơi Advanced Playmaker tốt 2 WB có tốc độ + tạt bóng. Tact dùng chồng biên nhiều, tiền đạo thì yêu cầu chạy chỗ ngon và có thể hình. Tact attacking nên cuối trận có thể giảm xuống Counter/ Defend.Test thử 3 trận

Link
http://www.fshare.vn/file/HARPW97WSX12

https://mega.nz/#!kV5y3Sxb!aeL6R7i5e...TrQeV3aPYP6cGU