Đúng là để theo được anh Bảy là không dễ tí nào, riêng chỉ việc ăn thôi đã là cả 1 kì công