Cho e hỏi e có chơi giải China league one . Khi mua cầu thủ thì nó tự động hủy . nội dung là : There is a limit of 8 domestic over-17 players per season. Có nghĩa là gì ạ ? khó hiểu quá