Chia thành 4 cột cho dễ nhìn ở mục Squad

Import trong mục View là dùng được

https://mega.nz/#!hM4TXBxJ!BysvFx8by...iow4G20RQwWvig