tact này có nhiều PI và TI

Download
http://www.fshare.vn/file/X84LBKODJDYH