Mình đang tính mua FM18 mà chơi mình cũng chán nên muốn tìm ae chơi chung cho vui. Mình đã có sẵn mình và bạn mình chơi. Mong tìm thêm 2 hoặc nhiều ae nữa chơi cho vui.