Mẫu tiền vệ chơi tiền vệ trụ nhưng lại chơi như trung vệ thứ 3, yêu cầu cả 2 cột Mental và Techinal. Hài 1 nỗi là roles làm nên tên tuổi Busquest mà lọc ra không có anh này vì Balance có 9

Chỉ số Key >= 12
Chỉ số Preferable >=12

Mình chỉ post vài ảnh trong list thôi nhé

Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhé


http://www.fshare.vn/file/47F6D2XACKJP