à hình như đã hiểu rồi, pass into space nhằm tăng tốc độ phản công khi 2 bên cánh là sane và sterling phải không bác?