Đây là shortlist Wide Target Man ở 2 vị trí AMR, AML

Chỉ số Key >= 13
Chỉ số Preferable >=12

Mình chỉ post vài ảnh trong list thôi nhé

Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhéhttp://www.fshare.vn/file/BLQMN25AO9YR