Regista gần giống như Deel Lying Playmaker nhưng chơi rắn hơn và có thể hình tốt hơn, giúp nhiều trong việc phòng ngự.Chỉ số Key >= 13
Chỉ số Preferable >=12Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhé

Download
https://mega.nz/#!UAJV3LwA!HvE4eDI32...TQo0VWCyJOJa4k