Roles này thì ko cần phải giới thiệu nữa, là Poacher nhưng đá cánh.

Roles này quan trọng cột Mental

Chỉ số Key >= 13
Chỉ số Preferable >=12


Mình chỉ post vài ảnh trong list thôi nhé

Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhé
Download
https://mega.nz/#!pVoz2QYR!8dbChI4PE...4hCP2io3CViixY