Đây là shortlist Winger ở 4 vị trí MR, ML, AMR, AML được mình tạo dựa trên chân thuận.


Chỉ số Key >= 14
Chỉ số Preferable >=12

Mình chỉ post vài ảnh trong list thôi nhé

Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhé


https://mega.nz/#!pB4ECSZB!_HnZtXRlB...oOsk44vtAck2Xs
https://mega.nz/#!JdIhyDjT!TL-Rm_ttV...hQmA17_FueTF-U