Nếu bạn đang tìm 1 Defensive Forward cho đội của mình, đây là shortlist trong game.

Roles này là dành cho những cầu thủ thích "hy sinh"

Chỉ số Key >= 13
Chỉ số Preferable >=12

Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhé

Download
http://www.fshare.vn/file/LQOYFZETK5R5