Nếu bạn đang tìm 1 Deep Lying Foward (Support/Attack) cho đội của mình, đây là shortlist trong game.

Roles này tưởng chừng dễ kiếm vậy mà lọc ra lại không có nhiều

Chỉ số Key >= 13
Chỉ số Preferable >=12

Chỉ việc add shortlist vô Scouting => Shortlist, cho Scout đi kiểm tra xem bạn thích ai và có thể mua ai rồi mua thôi

1 vài ví dụ trong list, bạn nào dùng đc anh nào thì cứ lên tiếng cho biết kết quả nhé


Download
http://www.fshare.vn/file/I63KF2P7M6QV