Add file này vô sẽ tạo thêm 6 giải ở Đức, bao gồm
1. Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
5 Regionalligen
14 Oberligen
35 Verbands- bzw. Landesligen
21 Verbandspokale
3 A-Junioren-Bundesligen
9 A-Junioren-Verbandsligen


Down về giải nén ra và cho vô \Dokumente\Sports Interactive\Football Manager 2018\editor data


Download
http://filehorst.de/download.php?file=cDbvqmss