mình chọn rồi nhưng nó không hiện ra bạn ơi, phải kich vào Reduce thì nó mới hiện lên, nhưng lại bị mất cái hình tac, chỉ còn cái hình tac nhỏ