Nhìn em nó thề với các thím là trừ chỉ có thái giám với liệt dương công tử còn không thì 12h hết luôn